TERAPIA RĘKI

Terapia ręki skierowana jest do dzieci, które wykazują trudności w opanowaniu czynności, w których potrzebna jest precyzyjna praca rąk. Są to wszelkiego rodzaju czynności samoobsługowe (ubieranie się, zawiązywanie butów), wykonywanie prac plastycznych czy pisanie.
Jeśli zauważyliście, że Wasze dziecko:
– jest niechętne do prac manualnych
– nieprawidłowo trzyma narzędzie pisarskie
– zbyt mocno dociska kredkę podczas rysowania
– męczy się podczas pisania, pismo jest mało czytelne lub tempo pisania zbyt wolne
– przejawia inne trudności w zakresie małej motoryki

Nie zwlekajcie i skonsultujcie się z terapeutą ręki. Specjalista przeprowadzi diagnozę sprawności motorycznej oraz ustali przyczyny trudności.
Może ich być bardzo wiele -od nieprawidłowej postawy ciała i/lub napięcia mięśni w ciele, zaburzeń integracji sensorycznej, po trudności z koordynacją ręka – oko.
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo ośrodków korowych odpowiedzialnych za ruch ręki oraz mowę, terapia ręki wskazana jest także jako metoda wspomagająca w przypadku opóźnionego rozwoju mowy. 

– usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
– rozwijanie umiejętności planowania ruchu,
– usprawnienie koordynacji oko-ręka
– wspomaganie czucia powierzchniowego i głębokiego,
– rozwijanie sprawności ruchowej dłoni dziecka, umiejętności chwytu oraz koordynacji pomiędzy dłońmi,
– naukę pisania.

Trafna diagnoza a następnie odpowiednio dobrana i przeprowadzona terapia sprawiają, że nielubiane wcześniej czynności stają się dla dziecka łatwiejsze i w związku z tym coraz chętniej przez nie wykonywane.

Zapraszamy na spotkanie z naszym terapeutą ręki!

Skontaktuj się z nami