LOGOPEDA/ NEUROLOGOPEDA

Logopeda jest specjalistą w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy
i komunikacji.
Zajęcia pod jego kierunkiem skupiają się m.in. wokół:
– usprawniania artykulacji głosek
– wspierania rozwoju mowy ( na poziomie leksykalnym, gramatycznym, składniowym )
– budowania systemu językowego u osób niemówiących
( programowania języka od podstaw u dzieci, które z różnych przyczyn nie zaczęły mówić lub u osób dorosłych, które zdolność mówienia utraciły – np. w wyniku udaru lub urazu)
-poprawiania płynności wypowiedzi ( np. w przypadku osób jąkających się )
– tworzenia systemów alternatywnych i wspomagających form komunikacji ( AAC )

Neurologopedia jest specjalizacją logopedyczną, która koncentruje się na zaburzeniach mowy i komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. W zależności od stopnia nasilenia i złożoności zaburzenia neurologopeda wykorzystuje metody i techniki mające na celu stymulację mózgu. `

Zawsze wtedy, kiedy czujesz, że potrzebujesz konsultacji.
Zaufaj swojemu sercu i intuicji, rozwiej wątpliwości – pamiętaj, że im szybciej trafisz do gabinetu terapeutycznego, tym mniej masz do nadrobienia.

Podczas konsultacji logopedycznej/ neurologopedycznej terapeuta dokonuje wstępnej diagnozy – obserwuje umiejętności komunikacyjne w sytuacji zadaniowej oraz spontanicznej, ocenia sprawność i budowę narządów mowy oraz przeprowadza wywiad z rodzicami. Spotkanie ma na celu prezentację zaleceń do pracy w domu oraz ustalenie wymiaru pomocy terapeutycznej w warunkach gabinetowych.

Zapraszamy na zajęcia logopedyczne/ neurologopedyczne!

Skontaktuj się z nami