Poznajmy się

Z dumą i radością przedstawiam Wam Nasze koła ratunkowe:

Katarzyna Płodziszewska

logopeda, neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny, kapitan Do-gadanki

Zafascynowanie dźwiękami towarzyszyło mi od najmłodszych lat. Śpiewałam w kilku chórach, z którymi zdobywałam czołowe miejsca na licznych festiwalach muzyki chóralnej zarówno a’cappella, jak i z towarzyszeniem instrumentów. Śpiewanie w chórze było dla mnie wyjątkowym doświadczeniem, z którego oprócz radości ze wspólnego muzykowania czerpałam wiedzę na temat pracy w grupie oraz prawidłowej emisji i higieny głosu. Umiejętność nawiązywania dialogu wokalnego oraz zainteresowanie językoznawstwem zapoczątkowane na Uniwersytecie Warszawskim podczas studiów na kierunku filologia węgierska znalazły zastosowanie na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam tam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością logopedyczną. Po kilku latach pracy z dziećmi z rozmaitymi dysfunkcjami postanowiłam rozszerzyć zakres specjalizacji. W tym celu ukończyłam neurologopedię i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. W terapii logopedycznej chętnie wykorzystuję różnorodne metody pracy, każdorazowo dostosowując je do możliwości i zainteresowań pacjenta. Uważam, że siłą owocnej terapii jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodzicami, dlatego na tym skupiam się w pierwszej kolejności. Jestem głęboko przekonana, że terapia oparta na zaufaniu, zrozumieniu oraz systematycznej pracy w domu i w gabinecie potrafi przynieść niesamowite efekty

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych praktykach, stażach oraz podczas pracy jako logopeda w przedszkolach, szkole specjalnej oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako terapeuta w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prywatnie jestem spełnioną żoną i mamą małej córeczki. W Do-gadance prowadzę terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną. Logopedia jest dziedziną pozwalającą stale podnosić swoje kwalifikacje. Głód wiedzy jest na tyle silny, że odczuwam ciągłą potrzebę uczestniczenia w licznych kursach i szkoleniach, które pozwalają mi poszerzać możliwości i sposoby terapii. Szkolenia i kursy, które ukończyłam to m.in.:

• SMURF w tym MTF, czyli diagnoza i terapia wad wymowy w ujęciu strategicznej metody usprawniania realizacji fonemów wraz z Fizjologiczną terapią miofunkcjonalną

• Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania

• Metoda krakowska w przedszkolu
• Opóźniony Rozwój Mowy prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
• Program Rozwoju Komunikacji MAKATON – I i II stopień
• Logopedyczno-psychologiczna metoda terapii jąkania u dzieci – program autorski K. Szamburskiego
• Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania
• Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy
• Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem
• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Godard
• Narzędzie M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
• Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
• AAC – Wspomaganie porozumiewania się dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji
• Metoda Strukturalna – nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi
• Intensywne nauczanie behawioralne w oparciu o system kart
• Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna
• KOLD – karty oceny Logopedycznej Dziecka
• Guguhopla – od zabawy do mówienia – od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego
• Diagnostyka i terapia neurologopedyczna funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
• Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
• MFT 9-99 stars – Miofunkcjonalna terapia wg A. Kittel
• Rotacyzm – Diagnoza i efektywna terapia logopedyczna
• Programowanie języka – projektowanie terapii w oparciu o zasady programowania języka
• Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy – kurs modułowy
• Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia
• Terapia miofunkcjonalna dzieci – podejście praktyczne
• Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi
• Moje dziecko nie mówi! Mutyzm wybiórczy w ujęciu logopedycznym – kompleksowa diagnoza i terapia logopedyczna
• Miogopedia – praktyczna terapia miofunkcjonalna
• Jak pracować z osobami z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością
• Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie, 

Małgorzata Patrzałek

logopeda, terapeuta SI, terapeuta miofunkcjonalny, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

W gabinecie Do-gadanka prowadzę zajęcia logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz logopedyczną sensorykę.

Zapraszam na terapię: dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, jak również wszystkie osoby mające trudność z prawidłowym ułożeniem języka (właściwą pozycją spoczynkową), pacjentów będących przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego, oddychających torem ustnym zamiast nosowym, przed zabiegami związanymi z przerostem migdałków i skróconym wędzidełkiem, z problemem nadmiernego ślinienia, z niewyraźną mową, a także osoby potrzebujące usprawnić czucie własnych artykulatorów np. dzięki masażom logopedycznym.

Podczas każdych zajęć staram się wprowadzać jak najwięcej elementów  terapii miofunkcjonalnej wpływającej na usprawnienie funkcji biologicznych organizmu tzn.: oddychania torem nosowym, gryzienia, żucia, połykania oraz mimiki, gdyż jest to podstawą do wypracowania prawidłowej artykulacji.

Najmłodsze dzieci w miły sposób spędzą czas na logopedycznej sensoryce.  Są to zajęcia usprawniające  mowę, jak  również  funkcjonowanie zmysłów; równowagi, czucia głębokiego, słuchu, dotyku, wzroku.  Podczas wspólnej zabawy używamy pomocy logopedycznych w połączeniu z akcesoriami: sportowymi, fizjoterapeutycznymi i plastycznymi.

Z moich doświadczeń wynika, że siedzenie w jednej pozycji podczas zajęć może być dla niektórych pacjentów ciężkie do zrealizowania, dlatego zazwyczaj proponuję mieszaną formę spotkań. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie, angażując jednocześnie możliwie wiele zmysłów, jest najciekawszą i zarazem najefektywniejszą formą nauki.

Staram się podążać za pacjentem; za jego możliwościami, pasjami oraz oczekiwaniami, tworząc przyjazną atmosferę podczas zajęć.  Zależy mi na tym, aby rodzice oraz uczestnicy zajęć w pełni angażowali się w proces terapii i byli świadomi, zarówno postępów, jak również ilości pracy, jaką należy samodzielnie włożyć w codzienne ćwiczenia.

Jestem wdzięczna za szczere i obszerne informacje w wywiadzie początkowym, dzięki którym mogę jeszcze lepiej przygotować plan terapii, uszyty na miarę potrzeb pacjenta.

Moim największym sukcesem i zarazem wyzwaniem jest możliwość wychowywania 5-letniej córki.  Jestem również szczęśliwą posiadaczką Ranju (suczki rasy border collie), która dba o zapewnienie mi odpowiedniej  dawki  ruchu każdego dnia, a z którą mam nadzieję, kiedyś wspólnie prowadzić zajęcia. 

Szkolenia i kursy:

 • Wady zgryzu – diagnoza logopedyczna
 • Logorytmika
 • Profilaktyczne zajęcia grupowe w przedszkolu. Stymulowanie mowy i myślenia
 • Seplenienie międzyzębowe
 • Wertykalno – horyzontalna pozycja języka. Oddychanie
 • Seplenienie boczne
 • Rotacyzm
 • Ankyloglosja
 • Terapia logopedyczna dziecka ze spectrum autyzmu
 • Diagnoza wad wymowy
 • Diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu
 • Diagnoza i terapia dziecka  z opóźnionym rozwojem mowy. Kurs modułowy ORM
 • Diagnoza i terapia rynolalii
 • Metody wywoływania głosek
 • Terapia miofunkcjonalna
 • Nauka czytania
 • Podstawy anatomii dla logopedów. Mięśnie głowy i szyi
 • Podstawy anatomii dla logopedów. Mięśnie języka, podniebienia i gardła
 • Diagnoza miofunkcjonalna
 • Terapia zaburzeń mowy u dzieci z zespołem trzeciego migdałka
 • Rozwój dzieci dwujęzycznych
 • Połykanie w logopedii
 • Terapia miofunkcjonalna w praktyce
 • Masaż logopedyczny od podstaw –podejście praktyczne
 • Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)
 • „Komunikuje się, ale jak?” autorski kwestionariusz  obserwacji. Diagnoza logopedyczna dziecka z autyzmem
 • Mioterapia pacjenta ortodontycznego

Bożena Murmuchamiatow

psycholog, psychotraumatolog, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno- Behawioralnej, lider programu Family Connections, trener umiejętności poznawczych, trener umiejętności społecznych, obecnie w trakcie certyfikowanego szkolenia EMDR organizowanego

przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR i EMDR Europe.

 

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów kwalifikacyjnych – Psychotraumatology

Master of science (MSc.) Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych

o specjalności pedagogika ogólna.Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach, między innymi:

– szkolenie certyfikacyjne w Centrum Terapii Dialog „Pacjent po tragicznym wydarzeniu – praca z traumą”,

– szkolenie certyfikacyjne w Centrum Terapii Dialog „Jak pracować terapeutycznie z pacjentami z bezsennością?”

– szkolenie dla liderów programu Family Connections (FC), którego założeniem jest trening umiejętności dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości,

– warsztaty rozwoju osobistego w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie,

– warsztaty rozwojowe „Zasoby, drama, zmiana”,

– szkolenie certyfikacyjne „Trening Umiejętności Społecznych (TUS),

– szkolenie „Metody niedyrektywne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu”

Uczestniczka Grupy Otwarcia oraz cyklicznych spotkań grupy Balinta.

Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji prowadzonej przez Superwizora.

Odbyła szkolenia i posiada praktykę z wczesnej intensywnej terapii dzieci z autyzmem w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku” oraz w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów

Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym, udziela wsparcia osobom po zdarzeniach traumatycznych, udziela wsparcia psychologicznego rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci i młodzieży.

Prowadzi treningi, warsztaty z zakresu: redukcji lęku i stresu, radzenia sobie z emocjami, umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, rozwoju osobistego.  

 

W pracy ceni sobie relację opartą na zrozumieniu i akceptacji, szacunku i zaufaniu.

Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły, jest INNY i dlatego bardzo ważne jest indywidualne podejście do jego problemu.

 

Agnieszka Makowska

mgr psychologii, psycholog dzieci i młodzieży, pedagog, terapeuta psychologiczny i pedagogiczny, terapeuta TSR

Ukończyłam 5 letnie dzienne Studia psychologiczne na UKSW (dawniej ATK) – Psychologia, specjalizacja Psychologia rozwojowo – wychowawcza dzieci i młodzieży, oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – Pedagogika dzieci 3-9 lat i Terapia Pedagogiczna. Mam doświadczenie jako psycholog –  diagnosta, wykładowca, terapeuta psychologiczny, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, trener TUS – umiejętności społecznych, Terapeuta TZA – treningu zastępowania agresji, Terapeuta Kidsskills, terapeuta TSR – Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (szkolenie 2 stopnia), Terapeuta ręki, Muzykoterapii, Choreoterapii. Skończyłam też Szkołę Muzyczną – klasę fortepianu. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Głównym obszarem mojej działalności jest praca z rodziną, dziećmi i młodzieżą. Służę pomocą w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wychowawczych, poprawie relacji między rodzicami a dziećmi, relacji w związkach między małżonkami i partnerami, gdy dziecko się samo okalecza, odsuwa od rodziny, gdy ma kłopoty w nauce  lub w relacjach z rówieśnikami.

Zapraszam zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe:

 • aby lepiej radzić sobie z trudnościami życiowymi (rozstanie, żałoba, przemoc. kryzys w związku, stres, kryzys zawodowy)
 • z depresją i zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi
 • aby poprawić relacje międzyludzkie
 • aby wzmocnić samoocenę i chęć do życia.

W kontakcie ze mną możesz liczyć na:

 • profesjonalizm
 • dyskrecję
 • empatię

Magdalena Krygiel

pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna (ze specjalizacją surdopedagogika, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne) oraz magisterskie, kierunek: terapia pedagogiczno – lecznicza na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ponadto ukończyłam wiele kursów i szkoleń, m.in. terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, wspomaganie rozwoju manualnego dziecka, wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka. Wciąż dążę do poszerzania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach.

 

Na co dzień pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz terapeuta pedagogiczny: prowadzę zajęcia terapeutyczne. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci. W pracy  najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka i stworzenie bezpiecznej, opartej na zaufaniu, przyjaznej relacji.

Terapię prowadzę głównie poprzez zabawę, wykorzystując motywację pacjenta do zabawy i nauki. W swojej pracy jestem kreatywna i pozytywnie nastawiona do każdego dziecka i rodzica. W Gabinecie Terapeutycznym Do- gadanka prowadzę zajęcia pedagogiczne oraz terapię ręki poprzedzoną diagnozą sprawności motoyrycznej.

 

Krystian Sosiński

logopeda

Ukończyłem studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Od zawsze chciałem pracować z głosem. Początkowo chciałem spróbować swoich sił, jako dziennikarz radiowy bądź wokalista, prywatna pasja do uczenia innych i pomocy zaprowadziła mnie na zupełnie inne tory. Skończyłem, jako logopeda, odkrywając, że właśnie ten zawód jest dla mnie. Jestem chętny do nieustannego rozwoju. Każdą nabytą wiedzę przekuwam w praktykę, ponieważ jestem zdania, iż teoria powinna zawsze iść w parze z praktyką.

Przede wszystkim zajmuję się pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Z racji, że dzieci najchętniej uczą się poprzez zabawę, uczyniłem z niej główną technikę pracy. Wkładam dużo wysiłku w to, aby zajęcia ze mną były dla pacjentów czymś emocjonującym – tak, by nikt nie wychodził z zajęć rozczarowany. Każdą osobę traktuję indywidualnie, dostosowując materiały do potrzeb, zainteresowań i preferencji. W swojej pracy nie ograniczam się wyłącznie do dzieci. Bardzo chętnie podejmuję się pracy z osobami dorosłymi, którym chętnie pomogę poradzić sobie z wadami wymowy oraz udzielę dobrych wskazówek, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami w posługiwaniu się głosem. Z pacjentami ćwiczę także odpowiednią dykcję. Podchodzę do tego tematu całościowo, ponieważ jestem zdania, że na prawidłową wymowę składa się wiele czynników, takich jak anatomia, sposób oddychania, stan psychiczny oraz wewnętrzne napięcia. W związku z tym istotna jest praca nad każdym z tych aspektów, za pośrednictwem różnych metod, na przykład nauki prawidłowego toru oddechowego czy masaży logopedycznych, rozluźniających napięcie mięśniowe. 

Całą swoją wiedzę praktyczną nabywałem na praktykach i stażach w przedszkolach i szkołach specjalnych, gdzie miałem okazję spotkać się z osobami z różnymi zaburzeniami i spróbować wielu technik pracy z osobami, wymagającymi dodatkowej uwagi. Czuję się spełniony, mogąc pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują. Każdy krok do przodu mojego pacjenta napawa mnie szczęściem.

Oprócz pracy logopedycznej, przez wiele lat prowadziłem również zajęcia z języka angielskiego, gdzie nauczyłem się cierpliwości i odpowiedniego podejścia do drugiego człowieka – tego małego i dużego.

Marta Dzikowska

logopeda, audiofonolog, pedagog specjalny, specjalista wychowania muzyczno ruchowego, terapeuta karmienia

W pracy tera­peu­tycz­nej pod­cho­dzę do każ­dego pacjenta holi­stycz­nie – pomo­gły mi w tym ukoń­czone kie­runki stu­diów na Poli­tech­nice, Uni­wer­sy­te­cie Medycz­nym i War­szaw­skim oraz Aka­de­mii Peda­go­giki Spe­cjal­nej. Dodat­kowo skoń­czy­łam wiele kur­sów takich jak metoda ruchu roz­wi­ja­ją­cego wg Wero­niki Sher­borne, alter­na­tywne metody komu­ni­ka­cji, aro­ma­te­ra­pia, logo­ryt­mika, baj­ko­te­ra­pia, przy czym lista się cią­gle wydłuża gdyż moja praca to moja pasja i doszka­la­nie to sama przy­jem­ność. Doświad­cze­nie zawo­dowe zebra­łam uczest­ni­cząc w wielu sta­żach m.in. w Syner­gis – ucząc się o podej­ściu do tera­pii osób w spek­trum auty­zmu, czy w angiel­skich pla­ców­kach Mind – gdzie szko­li­łam się jako Tera­peuta zarzą­dza­nia roz­wo­jem emo­cjo­nal­nym dziecka, także jako osoba wspie­ra­jąca i orga­ni­zu­jąca kre­atywne zaję­cia dla doro­słych w ośrod­kach dzien­nych dla osób z zabu­rze­niami psy­chicz­nymi.

Sze­roki wachlarz doświad­czeń pozwo­lił mi opra­co­wać wła­sne stra­te­gie dzia­ła­nia, które lubię okre­śla­ć jako „tera­pię życiem” – tera­pia musi być jak naj­bar­dziej natu­ralna, zbli­żona do tego co znamy, potrze­bu­jemy, nie może być two­rem sztucz­nym i obcym. Na zaję­ciach podą­żam za pacjen­tem, sta­ra­jąc­ się oczy­wi­ście kie­run­ko­wać w stronę roz­woju poprzez pozy­tywne wzmac­nia­nie. Dzięki swo­jemu podej­ściu w trak­cie tera­pii ota­czam pacjenta zapa­chami, dźwię­kami, obra­zami, sta­ra­jąc ­się, aby roz­wój poznaw­czy był jak naj­bar­dziej wie­lo­zmy­słowy, przy czym uwa­żam aby nie­ prze­bodź­co­wać nikogo – w tym sie­bie: –) Na spo­tka­nie zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy potrze­bują wspar­cia czy to w zakre­sie pro­fi­lak­tyki czy też konsultacji/tera­pii logo­pe­dycz­nej. Jako Audio­fo­no­log dodat­kowo ofe­ruję wspar­cie w zakre­sie tera­pii dzieci i doro­słych, któ­rzy wkro­czyli na drogę wspo­ma­ga­nia słu­chu – a więc otrzy­mali wła­śnie apa­ra­ty­ słu­chowe jak i implanty śli­ma­kowe, aby od nowa poznać wspól­nie świat dźwię­ków i odna­leźć się w nim ­jak naj­spraw­niej. Zapra­szam wszyst­kich rodzi­ców, któ­rzy chcą nauczyć się wspie­rać swoje dziecko od pierw­szych dni­ ży­cia – od wielu lat wspo­ma­gam kobiety będące w ciąży, pró­bu­jące się odna­leźć w nowej rze­czy­wi­sto­ści, wyko­rzy­stu­jące okres ciąży na naukę obsługi nowo­rodka – jak wspie­rać roz­woj malu­cha od pierw­szych chwil życia, jak dbać by nie szko­dzić, przy czym roz­wi­jam wąt­pli­wo­sci i mity co do kar­mie­nia itp. Teorie ­prze­ku­łam w prak­tykę – prze­te­sto­wa­łam wszystko na trójce swo­ich dzieci – działa: –) Ota­czam wspar­ciem rodziny, które dowia­dują się o trud­nej dia­gno­zie dziecka jesz­cze w fazie pre­na­tal­nej –po­ma­gam przy­go­to­wać się na spe­cy­ficzne zabu­rze­nia roz­wojowe oraz jak sobie z Nimi radzić – m. in. a­propo kar­mie­nia dzieci z wro­dzo­nym roz­sz­cze­pem podnie­bie­nia, wspie­ra­nie roz­woju dzieci z wro­dzo­nymi wadami gene­tycz­nymi. Pole­cam takie zaję­cia wła­śnie w ciąży, bo kiedy maluch pojawi się na świe­cie – czę­sto wszystko dzieje się na gorąco i trudno wtedy rodzi­com zna­leźć czas i siły na do­dat­kowe zaję­cia: –) Jed­nym z wyzwań, które od kilku lat prze­wija się coraz czę­ściej na kon­sul­ta­cjach jest wybior­czo­ść po­kar­mowa oraz neo­fo­bia żywie­niowa – jeśli trapi Cię kwe­stia takich zagad­nień u Two­jego dziecka zapra­szam na kon­sul­ta­cję, gdzie posta­ramy się wspól­nie roz­sze­rzyć dietę dziecka i prze­ła­mać sche­ma­ty ­ży­wie­niowe. Ofe­ruję wspar­cie tera­peu­tyczne w domo­wym zaci­szu dla pacjen­tów neu­ro­lo­gicz­nych – dla któ­ry­ch­ wy­zwa­niem jest prze­miesz­cza­nie się, a dojazdy na liczne zaję­cia są na tyle męczące, że efek­tyw­no­ść ­za­jęć staje się zni­koma. Z przy­jem­no­ścią dojadę do Pań­stwa domu by wspól­nie opra­co­wać plan dzia­ła­nia i pro­wa­dzić zaję­cia logopedyczne, wspie­ra­jące roz­wój komu­ni­ka­cji czy ogólnoroz­wojowe popra­wia­jące pracę mózgu. W wol­nym cza­sie gram na instru­men­tach, czy­tam, roz­gry­wam plan­szówki, relak­suje się w kinie bądź ­te­atrze. 

Miejsce dla Ciebie - bądź naszym kołem ratunkowym!

Jeśli jesteś specjalistą, który chciałby z Nami współpracować

Zadzwoń ! Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.