LOGOPEDYCZNA SENSORYKA

Zajęcia logopedyczno – sensoryczne przeznaczone są dla dzieci, u których ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy artykulacji. W przypadku występowania opóźnionego rozwoju mowy, któremu często towarzyszą, np. kłopoty z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi, zbyt duże pobudzenie, niezborność ruchowa, niechęć do uczestnictwa w zajęciach ruchowych czy nadwrażliwość na dotyk, zaleca się włączenie elementów terapii integracji sensorycznej do ćwiczeń logopedycznych. Pracując nad integracją wszystkich zmysłów (równowagi, czucia głębokiego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu) przyczyniamy się do wzrostu samoświadomości ciała Dziecka. To holistyczne podejście skutkuje poprawą w zakresie wymowy, umiejętności czytania, pisania oraz koncentracji uwagi. Zajęcia odbywają się w formie 60-minutowej indywidualnej zabawy z użyciem sprzętów: logopedycznych, fizjoterapeutycznych, sportowych, muzycznych, plastycznych.

Podczas terapii nie zapominamy także o ćwiczeniach miofunkcjonalnych oraz o masażach logopedycznych, które doskonale poprawiają czucie i pracę całej strefy orofacjalnej.

  • Dla dzieci, które mają kłopoty ze skupieniem uwagi przez dłuższą chwilę; wciąż poszukujących nowych bodźców lub przeciwnie – niechętnych do zajęć w ruchu
  • Dla osób postrzegających ćwiczenia wymowy jako nużące, wymagających odmiennej i zaskakującej formy zajęć
  • Dla dzieci z wszelkimi zaburzeniami integracji sensorycznej, np. z zaburzonym poczuciem równowagi, które ma nierozerwalny związek z odpowiednim czuciem własnego ciała, a więc finalnie także z prawidłową pracą języka i warg
  • Dla Maluszków (już od 2 r. ż), które są spragnione ogromnej porcji zabaw ogólnorozwojowych

Zapraszamy na spotkanie z naszym terapeutą!

Skontaktuj się z nami